Fiertelommegang van Sint-Hermes

Zondag 16 juni 2019

Nieuwe leden Fiertelcomité + affiche Fiertel 2018

Donderdag 19 April 2018

Die jaar verwelkomen we twee nieuwe leden in de rangen van het Stedelijk Fiertelcomité. Het betreft hier de heer Luk Decock en de heer Michiel Van Hamme.

De heer Luk Decock deelt samen met de heer Leon De Weird de verantwoordelijkheid over de Groep Baronieën. De heer Michiel Van Hamme is aangesteld als mede-verantwoordelijke in de groep Rothnacum. U vindt beide telefoonnummers in de lijst van groepsverantwoordelijken.


Het nieuwe ontwerp van affiche voor de komende Fiertelommegang van Sint-Hermes is klaar. De affiches zullen beschikbaar zijn vanaf eind april aan het onthaal van de Sint-Hermescollegiaal, de Sint-Hermescrypte (gratis toegankelijk voor Ronsenaars) en de Dienst Toerisme.