Fiertelommegang van Sint-Hermes

Zondag 7 juni 2020

Liturgische herdenking van de marteldood van Sint-Hermes

Maandag 19 Augustus 2019

Traditiegetrouw wordt in Ronse de marteldood van Sint-Hermes herdacht op 28 augustus. Ook dit jaar wordt door onze Fierteldragers het neogotisch Sint-Hermesschrijn overgebracht vanuit de Sint-Hermesbasiliek naar de crypte voor de Eucharistieviering om 18 u 30. Het is ook een traditie geworden dat Stadsconservator Eric Devos een korte spreekbeurt verzorgt rond de geschiedenis van de Fiertel en Sint-Hermes.

Zondag 1 september wordt het Sint-Hermesjaar afgesloten in de Sint-Hermesbasiliek met een plechtige Eucharistieviering om 10 uur gevolgd door de slotprocessie in de kerk met de relieken van onze stadspatroon.

Naar aanleiding van beide Eucharistievieringen bestaat de mogelijkheid de relieken te vereren. Beide vieringen worden mee verzorgd door de Sint-Hermesgilde en het Stedelijk Fiertelcomité.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden een Fiertelvlag aan te schaffen ter waarde van 20 €. Zoals bekend kan deze vlag uitgehangen worden naar aanleiding van de Fiertel. Daarmee steunt u de verdere uitbouw van de Fiertelprocessie in de komende jaren.

Ook danken wij onze talrijke vrijwilligers die zich jaarlijks belangloos voor de Fiertel inzetten en zo meer uitstraling geven aan dé Hoogdag van Ronse.

Belangrijke data voor het komende jaar zijn reeds bekend : 21 mei : openingsviering rond de Sint-Hermesvieringen, zaterdag 6 juni : vooravond van de Fiertel, zondag 7 juni : Drievuldigheidszondag, 15 juni : sluiting van de jaarlijkse Sint-Hermesnoveen, vrijdag 28 augustus : liturgische herdenking van de marteldood van Sint-Hermes, zondag 30 augustus : slotviering in onze Sint-Hermesbasiliek. Het spreekt vanzelf dat hieromtrent verdere info volgt. 

Yves LENOIR,

Voorz. Sted. Fiertelcomité.