Fiertelommegang van Sint-Hermes

Zondag 16 juni 2019

Belangrijk Fiertelnieuws

Zondag 12 Augustus 2018

Hiermee wil het Stedelijk Fiertelcomité iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de aangeboden medewerking - het Stadsbestuur van Ronse voor de logistieke en financiële steun, de Fierteldragers en de Sint-Hermesgilde, de Geestelijke Overheid, onze talrijke figuranten, onze vrijwilligers die een hele dag in de weer zijn en u als kijker, deelnemer aan de jaarlijkse Fiertel

Afspraak op dinsdag 28 augustus voor de liturgische herdenking van de marteldood van Sint-Hermes om 18 u 30 in de Crypte. Afsluiting van het Fierteljaar op zondag 2 september om 10 uur in de Sint-Hermescollegiaal gevolgd door de slotprocessie in de kerk.

Er zijn nog een aantal nieuwe Fiertelvlaggen over. De kostprijs bedraagt amper 20 € en is verkrijgbaar via tel. Nr. 0495/80.24.58. Tevens danken wij langs deze weg alle Ronsenaars die een vlag kochten en hem ook uitgehangen hebben.

Twee nieuwe leden Stedelijk Fiertelcomité :

Hoffius Nele : tel. Nr. 0484/733288 (Groep 3 : de Baronieën)

Colpaert Luc : tel. Nr; 0488/324775 ( Verantwoordelijke catering)