Fiertelommegang van Sint-Hermes

Zondag 16 juni 2019

Contact

Stedelijk Fiertelcomité

Schepen van Ambtswege : Michaux Ignace, 0472/93.07.73 ignace.michaux@ronse.be

Voorzitter : Lenoir Yves, 0495/80.24.58 yveslenoir@telenet.be

Penningmeester : Carlier Peter, 0470/92.42.80 peter.carlier@skynet.be

Protocolchef : Delanghe Marie-Claire, 0499/38.47.91 marieclaire.delanghe@gmail.com

Materiaalverantwoordelijke : De Smaele Hendrik, 0495/88.96.24 desmaele.vinois@skynet.be

Webmaster : Dutranoit Patrice, 0474/50.40.32 patrice.dutranoit@telenet.be

Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes

Voorzitter : Wim Vandevelde

Secretaris : Geert Vanopbroecke

Penningmeester : Chris Vandenhoucke 

Bestuurslid : Dirk Cardon

Bestuurslid : Geert Dhaeyer

Bestuurslid :  Steven Cardon

e-mail: fierteldragers@telenet.be

Telefonisch: 0468/35.78.37

Sint-Hermesgilde

Nuttige links

www.immaterieelerfgoed.be

www.ontdekronse.be

www.ronse.be