Fiertelommegang van Sint-Hermes

Zondag 27 mei 2018

Liturgische herdenking marteldood Sint-Hermes

Dinsdag 15 Augustus 2017

Na een geslaagde Fiertelommegang op Drievuldigheidszondag wordt het Fierteljaar op passende wijze afgesloten.

Het weekend van  10 en 11 juni laatstleden ligt nog vers in eenieders geheugen. Passende vieringen in onze Sint-Hermescollegiaal, veel belangstelling voor de Fiertel in het stadscentrum en onderweg, veel vrijwillige medewerking voor en achter de schermen, stralend zomerweer … Het werd een editie die ons nog lang zal bijblijven ! De afsluiting van de Sint-Hermesnoveen werd op passende en ingetogen wijze gevierd met een verzorgde Eucharistieviering. Dank voor eenieders medewerking, inzet en gelovige aanwezigheid !

Op maandag 28 augustus herdenken we zoals de traditie het wil de liturgische marteldood van onze Stadspatroon in de crypte om 18 u 30. Sinds het jubeljaar 1989 vieren we op deze dag de Eucharistieviering. Tevens is het ook tegelijkertijd de herdenking van de inwijding van de crypte.

Traditioneel vertrekken de Fierteldragers met het neogotische reliekschrijn omstreeks 18 u 20 richting crypte. Uiteraard is de aloude Sint-Hermesgilde en het Stedelijk Fiertelcomité aanwezig. Net zoals twee jaar geleden zal de Sint-Hermesgilde uit Roborst deel uitmaken van het geheel. De Eucharistieviering wordt voorgegaan door Z.E.H. Deken M. T’Joen. Na de H. Mis wordt U de mogelijkheid geboden de relieken te vereren. Ook zal onze Stadsarchivaris, de heer Eric Devos, een referaat houden omtrent de geschiedenis van Sint-Hermes en de Fiertel. Zoals ieder jaar wordt ook daar naar uitgekeken aangezien telkenjare een soms onbekend facet van de Fiertel of de Sint-Hermesverering belicht wordt.

De zondag daarop, 3 september, wordt het Fierteljaar afgesloten met een plechtige Eucharistieviering in onze Sint-Hermescollegiaal om 10 uur. Tegelijkertijd is dit ook de laatste processie in de kerk van dit jaar. Nadien wordt terug de mogelijkheid geboden de relieken te vereren.

Nu reeds onze oprechte dank voor uw gelovig meevieren en aanwezigheid. Het is voor eenieder die nauw betrokken is bij de Fiertel een belangrijke morele ondersteuning !

Ter bijkomende info : volgend jaar heeft de Fiertel plaats op zondag 27 mei.